tiistai 3. syyskuuta 2013

Invalidivähennys verotuksessa

http://www.bigfoto.com/
Invalidivähennys tehdään verotuksessa, jos henkilöllä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan on vähintään 30 prosenttia.

Kunnallisverotuksessa invalidivähennyksen määrä on 440 euroa, jos haitta-aste on 100 prosenttia. Jos haitta-aste on pienempi, mutta vähintään 30 prosenttia, vähennys on prosenttimäärän osuus 440 eurosta. Vähennys myönnetään kuitenkin enintään muun puhtaan ansiotulon kuin eläketulon suuruisena. Valtionverotuksessa vähennyksen määrä on invaliditeettiprosentin osoittama määrä 115 eurosta, ja 
vähennys tehdään valtiolle suoritettavasta ansiotulon tuloverosta. 

Jos invaliditettiprosentti eli haitta-aste on 50 prosenttia, vähennyksen suuruus on kunnallisverotuksessa 220 euroa ja valtionverotuksessa 57,50 euroa. Ensimmäisellä kerralla veroilmoitukseen liitetään lääkärintodistus, jossa on pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti, mutta jos haitta-aste muuttuu, toimitetaan uusi lääkärinlausunto verohallinnolle. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Jos henkilö saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä, hän saa täyden invalidivähennyksen verotuksessa ilman eri todistusta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan haitta-aste on 50 prosenttia. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeen mukaiseen vähennykseen säilyy vanhuuseläkkeelläkin.


Lähde www.vero.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti